افزایش ارتباطات باعث شده صنعت مخابرات در کانون توجه قرار گیرد، فعالیت در این حوزه از ابتدا یکی از تخصص های ما بوده و ارائه خدمات مطلوب وجه تمایز اصلی ما می باشد.

اپتیک و لیزر به عنوان یکی از کلیدی ترین صنعت های نوین از اهمیت بالایی برخوردار است. تامین تجهیزات این حوزه فارغ از محدودیت های موجود یکی از نقاط قوت ما می باشد.

نفت و گاز یکی از صنایع استراتژیک محسوب می گردد و با توجه به اهمیت بالای کیفیت محصولات و تجهیزات این حوزه تامین این موارد به نحوی مطلوب توسط ما انجام خواهد شد.

صنعت هوایی یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین صنایع در کشور می باشد، بنابراین تامین تجهیزات و انجام پروژه های فنی به یکی از حوزه های اصلی فعالیت ما بدل گردیده است.

صنعت الکترونیک را میتوان پیشرفتی چشمگیر درنظر گرفت. تامین رنج وسیع محصولات در این حوزه مبنی بر دانش فنی و مشاوره های کارآمد توسط ما انجام می پذیرد.

صنایع راهبری از فاکتورهای مهم برای کشورهای پیشرفته می باشد. بنا بر سیاست های کلان ما در این حوزه نیز به توانمندی های قابل قبولی جهت رفع نیازمندیها رسیده ایم.

صنعت دریایی به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی از تاثیرگذارترین حوزه هایی است که مورد توجه می باشد. ارائه راهکارها مبتنی بر تکنولوژی روز از فعالیت های ماست.

تست و اندازه گیری به عنوان یک اصل مهم ئو تاثیرگذار در صنایع مختلف مطرح می شود و ما یکی از سرآمدترین شرکت ها در ارائه خدمات و تامین تجهیزات در این حوزه می باشیم.

محصولات

مخابرات                       تست و اندازه گیری

دریایی                          نفت و گاز

راهبری                        اپتیک و لیزر

الکترونیک                    هوایی

آدرس

تهران - جنت آباد شمالی - خیابان جوانمرد- پلاک 1

تلفن: 44778114
فکس: 44778187

info@ztsco.com