صنعت دریایی شامل تمام فعالیت‌های مرتبط با کشتی‌رانی، حمل و نقل دریایی کالا و مسافر، استفاده از منابع دریایی برای اکتشافات نفت و گاز، تجارت بین‌المللی و حتی تفریحات دریایی می‌شود. صنعت دریایی علاوه بر فعالیت در زمینه حمل و نقل، تأثیر قابل توجهی در اقتصاد کشورها دارد. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها درآمدهای زیادی را از صادرات کالا و سفرهای توریستی دریایی به دست می‌آورند. همچنین صنعت دریایی نقش مهمی در تجارت بین‌المللی دارد، زیرا کالاها و محصولات از طریق دریا به کشورهای دیگر ارسال می‌شوند.

در این صنعت شرکت‌هایی که در حوزه اکتشافات نفت و گاز فعالیت می‌کنند، به دنبال پیدا کردن منابع نفت و گاز در زیر دریا هستند و برای این کار از کشتی‌هایی با تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنند.

دریایی

محصولات

مخابرات                       تست و اندازه گیری

دریایی                          نفت و گاز

راهبری                        اپتیک و لیزر

الکترونیک                    هوایی

آدرس

تهران - جنت آباد شمالی - خیابان جوانمرد - پلاک 1

تلفن: 44841935
فکس: 44841903

info@ztsco.com